Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 24/04/2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://erjavcevakoca.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Sdílení s ostatními stranami

We only share this data with processors and with other third parties for which consent must be obtained.

Zpracovatele

Název: 
Země: 
Účel: 

Třetí strany

Název: 
Země: 
Účel: 
Údaje: 

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

4. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.

Google nesmí údaje používat pro žádné jiné služby Google.

5. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

9. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

Iztok Kurnik s.p.
Jelovškova ulica 21
1000 Ljubljana
Slovenia
Slovinsko
Webová stránka: https://erjavcevakoca.cz
E-mail: info@erjavcevakoca.com
Telefonní číslo: +386.70.69.00.69

11. Data Requests

For the most frequently submitted requests, we also offer you the possibility to use our data request form

×

Příloha

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in.

While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

WPML Media Translation

WPML Media Translation will send the email address and name of each manager and assigned translator, as well as the content itself, to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address, name of each manager, assigned translator, and the content itself to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and the translation services used.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personally identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or the usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy here.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress by Complianz to collect and record Browser and Device-based Consent. Your IP address is anonymized and stored in our database for this functionality. This service does not process any personally identifiable information or share data with the service provider. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

LiteSpeed Cache

This site utilizes caching to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary and are never accessed by any third party except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator but may easily be purged by the admin before their natural expiration if necessary. We may use QUIC. cloud services to process & cache your data temporarily. Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

LoftLoader Pro

When the "Once Per Session" feature of LoftLoader Pro is enabled on your site, as the site administrator, you may need to include the following information in your Privacy Policy for GDPR complaint:

What personal data do we collect, and why do we collect it

Cookies

This site's loading screen has enabled the "Play Once Per Session" feature. When you visit our site, the once_per_session_visited cookies will be saved on your computer's browser. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this site.

These are "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. So you will only see the loading screen once during the visit session.

These cookies begin with "loftloader_pro" and end with "_once_per_session_visited", as in the following examples:

 • "loftloader_pro_once_per_session_visited"
 • "loftloader_pro_homepage_once_per_session_visited"

And if the site is using LoftLoader Pro's "Any Page Extension" feature (to create different loading screens for other pages), if the site administrator also enabled the "Once Per Session" feature on that page, then the page id cookies will be saved in your browser too. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this page. The page id cookies are also "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. These cookies are those beginning with "loftloader_pro_any_page_id_".

To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to block and delete cookies, please visit https://www.aboutcookies.org/.